Polish English

Polityka prywatności

Firma MescalDesign spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stosuję zasadę pufności i nieudostępniania innym podmiotam danych jakie w procesie interakcji na stronie www.mescaldesign.pl ("Stronie") uzyskała biernie lub aktywnie.

Firma MescalDesign sp. z o.o. zobowiązuje się do nieprzekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania danych osobowych Klientów innym podmiotom bez zgody Klienta, chyba, że będzie wymagało tego obowiązujące prawo.

Firma MescalDesign sp. z o.o. zobowiązuje się do poufności przekazywanych danych przez Klientów firmie MescalDesign sp. z o.o. w procesach realizacji projektów, oszacowań projektów oraz danych powiązanuch z projektem Klienta takich jak: budżet projektu, wycena projektu, ramy czasowe projektu, szczegóły projektu, materiały przekazane wraz z projektem będą zachowane w tajemnicy.

Definicje

 1. Administrator - oznacza spółkę MescalDesign z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-639), os. Kosmonautów 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000417959, NIP: 9721239109, Regon: 302094289, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) mescaldesign.pl.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Cele wykorzystania Cookies Zewnętrzne

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  • Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  • twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  • Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
 • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
  • Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
  • Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  • Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  • twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
  • plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 • prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  • twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
 • wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  • twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
  • Facebook [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Materiały umieszczone na stronie

Wszelkie nazwy zastrzeżone firm i produktów pojawiających się na stronach zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji, informacji i prawnie należą do tych firm.

Materiały umieszczone na stronie takie jak pliki multimedialne, obrazy, teksty oraz inne elementy strony podlegają prawu autorskiemu i przemysłowemu. Zabronione jest kopiowanie materiałów ze strony, bez pisemnej zgody MescalDesign

Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego ("Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04 lutego 1994r. (teks jednolity ogłoszony w Dz.U. z 2006r.nr 90, poz.631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.

Metody kontaktu

Jeśli wypełniłeś formularz kontaktowy, zadzwoniłeś, wysłałeś wiadomość e-mail, możesz otrzymać od nas odpowiedź w formie wiadomości e-mail, wiadomości tekstowej Możemy się również kontaktować z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej informacji.

Jakie dane zbieramy?

Na stronie www.mescaldesign.pl zbieramy dane osobowe wysyłane poprzez formularz kontaktowy oraz dane techniczne.

Dane osobowe

Dane osobowe, które są przesyłane do firmy MescalDesign za pomocą formularza kontaktowego są używane jedynie do kontaktu z osobą wysyłającą formularz w celu odpowiedzi na zapytanie lub prośbę.

Dane techniczne

Dane techniczne takie jak: adres IP , dostawcy internetu, systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki WWW

Dane techniczne nie mają związku z formularzem kontaktowym, są zbierane biernie i niezależnie, są wykorzystywane w procesie tworzenia statystyk odwiedzin strony www.mescaldesign.pl.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele wykorzystania Cookies Własne

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 • Konfiguracji serwisu
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej
 • Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 • Zapamiętania lokalizacji użytkownika
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do
  • Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 • Analiz i badań oraz audytu oglądalności
  • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • Świadczenia usług reklamowych
  • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
 • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

Przekazywanie danych

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Zmiany na Stronie

MescalDesign sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, zmian na Stronie internetowej lub ograniczenia dostępu do Strony internetowej.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem serwisu: admin@mescaldesign.pl lub skorzystania z formularza kontaktowego .